субота, 6 грудня 2014 р.

Кількість годин
Дата
Тема
Вступ
(3 год.)
1
1

Хімія - природнича наука . Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії хімії.
2
2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлень з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.
3
3

Практична робота 1 . Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті .Прийоми поводження з лабораторним посудом , штативом і нагрівними приладам. Будова полум'я. Інструктаж з БЖД Інструкція №
Тема 1. Початкові хімічні поняття
(17 год. + 3 год. резервні)
4
1

Речовини. Чисті речовини і суміші.
5
2

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи їх назва та символи
6
3

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Самостійна робота.
7
4

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.
8
5

Розмаїтість речовин. Метали й неметали.
9
6

Прості і складні речовини.
10
7

Хімічні формули речовин
11
8

Валентність хімічних елементів.
12
9

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
13
10

Контрольна робота №1 «Початкові хімічні поняття»
14
11

Відносна молекулярна маса речовин її обчислення за хімічними формулами.
15
12

Масова частка елементів у речовині
16
13

Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв'язування задач та обчислення масової частки елемента.
17
14

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
18
15

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Інструктаж з БЖД Інструкція №
19
16

Фізичні й хімічні властивості речовини. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії
20
17

Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин
21
18

Хімічні рівняння
22
19

Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
23
         20

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття».
Тема 2. Прості речовини метали і неметали
(10 год. + 2 год. резервні)
24
1

Прості речовини метали і неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули.
25
2

Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори
26
3

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди.
27
4

Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його власти­востей. Інструктаж з БЖД Інструкція №
28
5

Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння
29
6

Кругообіг Оксигену в природі. Використання кисню, його біологічна роль. Самостійна робота.
30
7

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою
31
8

Поширеність Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах
32
9

Прості речовини кисень і залізо
33
10

Прості речовини кисень і залізо
34
11

Контрольна робота 2 «Прості речовини метали й неметали».
35
12

Аналіз навчальних досягнень з теми «Прості речовини метали й неметали» Підсумковий урок


Немає коментарів:

Дописати коментар