субота, 6 грудня 2014 р.

Кількість годин
Дата
Тема
Вступ
(3 год.)
1
1

Хімія - природнича наука . Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії хімії.
2
2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлень з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.
3
3

Практична робота 1 . Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті .Прийоми поводження з лабораторним посудом , штативом і нагрівними приладам. Будова полум'я. Інструктаж з БЖД Інструкція №
Тема 1. Початкові хімічні поняття
(17 год. + 3 год. резервні)
4
1

Речовини. Чисті речовини і суміші.
5
2

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи їх назва та символи
6
3

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Самостійна робота.
7
4

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.
8
5

Розмаїтість речовин. Метали й неметали.
9
6

Прості і складні речовини.
10
7

Хімічні формули речовин
11
8

Валентність хімічних елементів.
12
9

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
13
10

Контрольна робота №1 «Початкові хімічні поняття»
14
11

Відносна молекулярна маса речовин її обчислення за хімічними формулами.
15
12

Масова частка елементів у речовині
16
13

Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв'язування задач та обчислення масової частки елемента.
17
14

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
18
15

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Інструктаж з БЖД Інструкція №
19
16

Фізичні й хімічні властивості речовини. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії
20
17

Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин
21
18

Хімічні рівняння
22
19

Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
23
         20

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття».
Тема 2. Прості речовини метали і неметали
(10 год. + 2 год. резервні)
24
1

Прості речовини метали і неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули.
25
2

Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори
26
3

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди.
27
4

Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його власти­востей. Інструктаж з БЖД Інструкція №
28
5

Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння
29
6

Кругообіг Оксигену в природі. Використання кисню, його біологічна роль. Самостійна робота.
30
7

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою
31
8

Поширеність Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах
32
9

Прості речовини кисень і залізо
33
10

Прості речовини кисень і залізо
34
11

Контрольна робота 2 «Прості речовини метали й неметали».
35
12

Аналіз навчальних досягнень з теми «Прості речовини метали й неметали» Підсумковий урок


Практична робота №1
Тема: Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним штативом і нагрівними приладами; будова полум’я.
Мета: Розширити знання про правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті; засвоїти прийоми поводження з лабораторним штативом, спиртівкою, хімічним посудом і нескладним лабораторним обладнанням; вивчити будова полум’я .
Прилади і реактиви: лабораторний штатив, лапка, кільце, муфти, спиртівка, пробірка, штатив для пробірок, ступка з товкачиком, ложка для спалювання речовин, мірний циліндр, мірна склянка, пробіркотримач, лійка, колба конічна і плоскодонна.
Тест
1 варіант
1. Виконувати досліди потрібно:
А) стоячи, швидко; Б) стоячи, спокійно; В) сидячи, швидко; Г) сидячи,поспіхом.                 Ijj                                                                              |                                                                  [                                                                    \
2. На смак: А) можна куштувати усі реактиви; Б) можна куштувати деякі речовини; B) не можна куштувати жодної речовини; Г) можна куштувати лише рідини.
3.Входити до кабінету хімії можна: А) з дозволу вчителя; Б) без дозволу вчителя; В) з дозволу чергового; Г) з дозволу старости.
4. Щоб пробірка не перегрілася і не лопнула: А) її нагрівають тільки внизу;
В) її нагрівають тільки вгорі; В) постійно прогрівають усю пробірку; Г) спочатку прогрівають усю пробірку, а потім ту частину, де знаходиться речовина.
5. Нагріваючи пробірку необхідно:
А) тримати її руками отвором до себе; Б) тримати її пробіркотримачем отвором до себе; В) тримати її пробіркотримачем отвором від себе;
Г) тримати її руками отвором від себе.
2 варіант
1. Для дослідів необхідно:
А) набирати речовини в кількостях, зазначених в інструкції; Б) набирати речовини так, щоб заповнити пробірку повністю; В) набирати речовини у довільних кількостях; Г) набирати речовини так, щоб пробірка булла заповнена наполовину
2. На робочому місці: А) слід підтримувати порядок; Б) може бути безлад; В) можна тримати зайві речі; Г) не обовязково дотримуватись порядку.
3. Виконувати необхідно тільки ті досліди, що: А) дозволені вчителем та погоджені з ним; Б) хочеться виконати самому; В) запропоновані товаришем;
Г) без дозволу вчителя.
4. Після закінчення роботи: А) прибрати своє робоче місце; Б) можна залишити неприбраним своє робоче місце: В) усі невикористані реактиви злити і зсипати в одну склянку; Г) доручити прибрати за собою черговому учню.
5. Під час роботи на робочому столі можуть бути: А) зошит, письмове приладдя,бутепброд;B)підручник, зошит, портфель: В) зошит, письмове приладдя, верхній одяг; Г) підручник. зошит, письмове приладдя
Хід роботи
Дослід 1. Вивчення лабораторного штатива.
Розгляньте лабораторний штатив, ознайомтесь з його складовими. Закінчіть речення.

1) Основа штатива має велику площу і виготовлена з чавуна для того, щоб...
2) Стрижень необхідний для...
3) Муфта необхідна для...
4) Лапка тримача необхідна для...
5) Кільце штатива призначене для...
6) Гвинт тримача необхідно закрутити так, щоб пробірки не...
Дослід 2 Ознайомлення з лабораторним посудом
Ознайомтеся з лабораторним посудом на вашому столі. Запишіть у зошиті назви лабораторного посуду та його призначення.
1 варіант
1, 22, 4, 13, 17
2 варіант
3, 20, 8, 14, 11


Дослід  3. Ознайомлення з нагрівальними приладами, правилами користування ними, будовою полум'я.
Працюючи зі спиртівкою, газовим пальником або електронагрівником, дотримуйтесь певних правил!!! Дай відповіді на запитання, так або ні.
  1. Чи можна запалювати спиртівку, коли в ній немає спирту або поганий гніт?
  2. Чи можна наливати спирт, коли спиртівка горить?
  3. Щоб погасити спиртівку потрібно її просто задмухати.
  4. Щоб запалити газовий пальник спочатку треба відкрити подачу газу.
     Будова спиртівки                                                              Будова полум’яНа основі проведених дослідів опишіть спостереження та зробіть висновок!