субота, 6 грудня 2014 р.

Практична робота №1
Тема: Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
Мета: дослідити властивості основних класів неорганічних сполук;застосувати набуті знання  для дослідження  деяких властивостей оксидів, кислот, основ, солей.
Реактиви: CaO, SiO2, Н2О, CuSO4,KNO3, NaOH, гранули цинку (Zn), мідна дротина (Cu), HCl, фенолфталеїн (індикатор середовища)
Прилади: штатив з пробірками, скляна паличка.
Інформація
  1. Фенолфталеїн на появу розчинних основ (лугів) дає малинове забарвлення, а на наявність кислот, кольору не змінює.
  2. Коли під час хімічної реакції у пробірці з’являється осад, то це свідчить про утворення нерозчинного продукту реакції.
  3. Метали взаємодіють з кислотами і витісняють з них водень, якщо метал, в ряді активності металів, стоїть до гідрогену.
Хід роботи
Дослід №1. У двох пробірках містяться кальцій оксид та силіцій(ΙV) оксид. До кожної з них долийте воду об'ємом 2 мл. Розмішайте за допомогою скляної палички. Уважно розгляньте. Додайте по краплині розчину фенолфталеїну до кожної пробірки.
Запишіть відповідне рівняння реакції. Що спостерігаєте?
Зробіть висновок, яку хімічну властивість оксидів підтверджує ваше дослідження.

Дослід №2. Налийте у пробірки по 2 мл розчинів кyпpyм(II) сульфату та калій нітрату. Додайте у кожну пробірку кілька крапель натрій гідроксиду.
Запишіть відповідне рівняння реакції. Що спостерігаєте?
Зробіть висновок, яку хімічну властивість підтверджує ваше дослідження.

Дослід №3. Опустіть у дві пробірки гранулу цинку та мідну дротину. Долийте хлоридної кислоти кислоти.
Запишіть відповідні рівняння реакції, якщо вони пройшли. Що спостерігаєте?
Зробіть висновок, яку хімічну властивість основних класів неорганічних сполук підтверджує ваш дослід.

На основі проведених дослідів зробіть висновок!

Немає коментарів:

Дописати коментар