субота, 6 грудня 2014 р.

Контроль знань
Фізичні і хімічні властивості оксидів і кислот                                  8 клас

1. Оксиди — це...         речовини, що складаються з... 
2. Установіть відповідність:
1.  Оксиди                             а) NaCl
2.   Основи                             б) LiOH
3.   Кислоти                            в) CuSO4
4.   Солі                                  г) SO2
д) Ca(OH)2
е) HNO3
ж) CaO
з) H2CO3
3. Виберіть метали, що взаємодіятимуть із розчинами кислот:
а) Zn;                      б) Hg;                     в) Ba;                         д) Au.
4. Укажіть, з якими з нижчеперелічених оксидів узаємодіятиме сульфатна кислота:
а) літій оксид;                     б) хром(ІІІ) оксид;
в) фосфор(V)оксид.
5. Для однієї з кислот із завдання 2 напишіть рівняння реакції з основами із завдання 2.
6. Для обраних вами в завданні 2 оксидів запишіть рівняння взаємодії з водою.
7. Дано речовини: кальцій, сульфатна кислота, ферум(ІІІ) оксид, карбон(ІV) оксид, срібло, аргентум нітрат. Які з цих речовин реагуватимуть із хлорид- ною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.
8. У реакцію із сульфатною кислотою вступив магній масою 6 г.
 Обчисліть:
а)   кількість речовини сульфатної кислоти, що вступила в реакцію;
б) об'єм водню, що виділився (н. у.);

в)   масу солі, що утворилася.

1 коментар:

  1. The king casino no deposit bonus, free spins, bitcoin - CommunityKhabar
    No deposit bonus, free jancasino spins, 출장안마 bitcoin. No 메이피로출장마사지 deposits bonus. No kadangpintar withdrawals, bitcoin no deposit bonuses, free spins, bitcoin, 10k followers. communitykhabar

    ВідповістиВидалити